آموزش

آموزش

این شرکت با دارا بودن رتبۀ آموزش و نیز مجوز برگزاری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از سال 82 اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در زمينه فناوري ارتباطات واطلاعات نموده است.

 

شایان ذکر است راهبری و مدیریت مرکز آموزش این شرکت متکی به سوابق آموزشی و پژوهشی مدیران شرکت در مراکز آموزش عالی کشور بوده و پشتوانۀ دانش و تجربیات فنی مجموعه را نیز به دنبال دارد.

 

 

 

ارائه ی سیستم نرم افزاری تولیدی شرکت - سال 1384

 

آموزش تخصصی GIS  - سال 1385