نرم افزار

نرم افزار

نرم افزار

بخش مهندسی نرم افزار ، توليد نرم افزار را بر اساس متدولوژی های نوين و با هدف طراحی و ساخت سيستم های نرم افزاری سفارش مشتری مبتنی بر شبکه های محلی و بستر اینترنت پی گرفته و خدا را شاکر است که نرم افزارهای متعددش پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی و عملیاتی بخشی از کارشناسان و مدیران کشور است. تعدادی از آنها علاوه بر ده ها پورتالی که توسط این شرکت طراحی و پیاده سازی شده عبارتند از :

سیستم فوق به منظور ثبت نام و رهگیری پرونده های متقاضیان اجرای آبیاری تحت فشار بصورت برخط (Online) طراحی گردیده است. بدین ترتیب كه متقاضیان (حقیقی / حقوقی) از سراسر کشور با ورود به سیستم میتوانند از طریق این سیستم اینترنتی نسبت به موضوع ثبت نام الكترونیكی نمایند و همچنین مراحل گردش پرونده خود را در سیستم ملاحظه نمایند.

این سیستم به منظور مدیریت رخدادنگاری مراحل یك فرآیند با امكان تعریف فرآیند و مراحل (نودهای) آن به صورت Web Base و با زبان برنامه‌نویسی PHP و بانك اطلاعاتی My SQL پیاده‌سازی شده و شامل امکانات زیر می‌باشد:

این سیستم به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات تجهیزات سخت‌افزاری كامپیوتری به صورت Web Base پیاده‌سازی شده و شامل امکانات زیر می‌باشد :

برقراری ارتباط برخط (Online) بین سازمان ها و مجموعه های مرتبط به جهت ثبت و انتقال اطلاعات مساحی اراضی ، ویژگی اصلی سیستم می باشد.

این سیستم به منظور ثبت الكترونیكی درخواست انجام كار و ارجاع آن به اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان و مدیریت اطلاعاتی مراحل انجام و كنترل‌های مربوط به كارها طراحی و به صورت Web Base و با زبان برنامه‌نویسی PHP و بانك اطلاعاتی My SQL پیاده‌سازی شده و به طور اجمالی شامل امکانات زیر می‌باشد :

این سیستم به منظور ثبت ، نگهداری و اطلاع رسانی مزایده ها ، مناقصه ها و فراخوان های  سازمان ها و شرکت ها و همچنین فروش اسناد آنها به صورت Web Base پیاده‌سازی شده و شامل امکانات زیر می‌باشد :

این سیستم به منظور مدیریت گردش و جمع آوری اطلاعات فرم های اطلاعاتی مورد نیاز سازمان با امكان تعریف فرم های اطلاعاتی و ارجاع آنها  به صورت Web Base و با زبان برنامه‌نویسی PHP و بانك اطلاعاتی My SQL پیاده‌سازی شده و شامل امکانات زیر می‌باشد:

اين سيستم به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات اعضاء و كارشناسان همكار سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی استان زنجان و به صورت Web Base و با زبان برنامه‌نويسی PHP و بانك اطلاعاتی My SQL پياده‌سازی شده و شامل امکانات زير می باشد:

این سیستم به منظور مدیریت اطلاعاتی و نظارت بر انتخابات اتحادیه ها طراحی گردیده كه ناظرین شعب اخذ رای با دسترسی مشخصی وارد سیستم شده و اقدام به ثبت رای های دریافتی نموده تا مركز مریوطه بتواند اقدامات نظارتی خود را بعمل آورد.

این سیستم بر اساس استاندارد ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و مصوبات جدید، شناسنامه كاركنان را تهیه نموده و موفق به دریافت تائیدیه مربوطه شده است. این برنامه اطلاعات مربوط به شناسنامه آموزشی هر یك از كاركنان را پردازش و مدیریت نموده و امكان دسترسی سریع و آسان به اطلاعات آموزشی را جهت انجام تصمیم گیریهای لازم و ارائه گزارشهای مورد نیاز میسر می نماید.

هدف از طراحی و تولید این سیستم، اتوماسیون اطلاعاتی ستاد حوادث غیرمترقبۀ استان‌ها بوده که علاوه بر مزایای عمومی و متداول آن، دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات موردنیاز در راستای خدمت‌رسانی به موقع در هنگام رخداد حوادث و همچنین استفادۀ تحلیلی از گزارشات سیستم جهت کاهش بحران و آسیب‌های ناشی از حوادث در مواقع بروز و نیز انجام برنامه‌ریزی‌های لازم و بهینه می‌باشد.

این سیستم به منظور ثبت و رهگیری استعلام‌های تحت انجام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان و تبادل الکترونیکی فایل های مربوطه بصورت برخط (online) بامعماری Web Base به شرح زیر طراحی و پیاده‌سازی شده است:

این سیستم اطلاع رسانی به منظور مدیریت اطلاعات بهره برداران عمده و محصولات تولیدی آنها و همچنین سایر اطلاعات مورد نیاز اداره تنظیم بازار سازمان محترم جهاد كشاورزی استان زنجان جهت اطلاع رسانی و ارائه این اطلاعات به عموم طراحی گردیده است .

اين سيستم به منظور صدور پروانۀ تأسیس تولیدات باغی و زراعی و به صورت Web Base پياده‌سازي شده است.

سیستم انجمن حمایت از بیماران كلیوی به منظور مدیریت و نگهداری اطلاعات اعضاء و حمایتهای انجام شده آنها ارائه شده است . این سیستم اطلاعات هر یك از اعضاء انجمن و پرداختهای انجام شده توسط آنها را پردازش و مدیریت نموده و امكان دسترسی سریع و آسان به اطلاعات را جهت انجام تصمیم گیریهای لازم و ارائه گزارشهای مورد نیاز میسر می نماید.

این سیستم به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات بازدیدهای لازم درخصوص كانون‌های ملخ در سطح استان و براساس فرآیند و گردش اطلاعات مربوطه و به صورت Web Base طراحی و پیاده‌سازی شده و به طور اجمالی شامل امکانات زیر می‌باشد:

سیستم فوق به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات اعضاء و پروژه ها و مراحل مختلف واگذاری واحدهای های آنها به همراه امکان گزارش گیری های ثابت و متنوع در تعاونی های مسکن مهر طراحی و پیاده سازی گردیده .

این سیستم به منظور مدیریت و كنترل خدمات كشاورزی مراكز خدمات كشاورزی سازمان محترم جهاد كشاورزی استان زنجان طراحی گردیده است . این برنامه ، اطلاعات مربوط به توزیع نهاده های كشاورزی و دامی عاملین توزیع و بهره برداران منطقه را پردازش و مدیریت نموده و امكان ارائه گزارشهای مورد نیاز به صورت پویا را در اختیار كارشناسان مراكز خدمات قرار می دهد.

این سیستم به منظور مدیریت و کنترل فرآیند توزیع نهاده های کشاورزی و به صورت Web Base پیاده‌سازی شده است. مراحل توزیع نهاده ها از ابتدا (ستاد استان) تا انتها (عوامل توزیع) با امکان صدور حواله های الکترونیکی مربوطه بصورت برخط (online) در سیستم ثبت گردیده و در هر لحظه امکان رهگیری میزان نهاده های تخصیصی و میزان حواله های صادره وجود خواهد داشت.

این سیستم به منظور ثبت داده ها و عملیات مراحل مختلف بخش های انبار، خطوط تولید و نیز نگهداری اطلاعات محصولات و مشتریان و نیز امکان گزارش گیری ثابت و متنوع طراحی شده است.

نـرم افـزار جامع مدیریت فرایند وتولید صنعت روی ، حاصل بیش از یكسال تلاش مهندسین مجرب كامپیوتر با بهره گیری از كارآزموده ترین مشاورین فـنی این صنعت طراحـی و تولـید و در حال حاضر بعنوان تـنها سیـستم نرم افزاری در ایـن زمینـه توسـط شـورایـعالی انفورماتیك كـشور بنام ایـن شركت به ثبـت رسـیده اسـت .

سیستم مدیریت فرآیند و تولید صنعت روی

طراحی نرم‌افزار جامع مدیریت فرآیند و تولید صنعت روی در سال 1378 آغاز و جدیدترین نگارش آن حاصل سال‌ها تلاش مهندسین مجرب کامپیوتر و با بهره‌گیری از كارآزموده‌ ترین مشاورین فنی این صنعت تولید و به عنوان تنها سیستم نرم‌افزاری در این زمینه توسط شورای‌عالی انفورماتیک کشور به نام این شرکت به ثبت رسیده است.

این سیستم به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات ماشین های کشاورزی و مالکان آنها براساس فرآیند و گردش اطلاعات مربوطه با رویكرد مدیریت ثبت پلاك و سوخت مصرفی آنها به صورت Web Base طراحی و تولید شده و به طور اجمالی شامل امکانات زیر می‌باشد:

این سیستم به منظور اتوماسیون اطلاعاتی مدیریت بحران و ستاد حوادث غیرمترقبه با رویکرد مدیریت اطلاعاتی حوادث و به صورت Web Base در قالب پنج زیر سیستم به شرح زیر پیاده‌سازی شده است:

تاریخچه سیستم :

 هدف از تولید این سیستم، رفع مهمترین مشكل موجود در بخش كشاورزی یعنی فقدان اطلاعات و آمار جامع و صحیح ضروری و مورد نیاز به منظور تحقق ساماندهی و بهبود برنامه‌ریزی و حداكثر استفاده از منابع و افزایش بهره‌وری و نیز پیشگیری از اتلاف وقت و سرمایه در این بخش بوده است.

این سیستم به منظور  ثبت، پردازش و گزارش گیری از اطلاعات انواع بیمه های اتکائی، طراحی و تولید شده که به طور کامل، فرآیند کار بیمه های اتکائی را اتوماسیون نموده و بر بستر web پیاده سازی شده است.

این سیستم به منظور مدیریت ثبت املاک به صورت الکترونیکی، بر بستر Web و با زبان برنامه‌نویسی PHP و بانك اطلاعاتی My SQL پیاده‌سازی شده است.